Nội dung chính Thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014, 4:26 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
 • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC DU LỊCH CHÂU ĐẠI DƯƠNG
 • Chương trình giáo dục của Intel tại Việt Nam
 • Phát Hưng Thịnh
 • Saigon Shipyard
 • BMB Steel
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN ĐẠI CHÂU
 • Công ty VMEP
 • Công ty TRƯỜNG HẢI
 • Công ty EMECO
 • Công ty May BÌNH - MINH
 • Công ty VIKYNO
 • Công ty THIBIDI
 • Công ty Điện tử BÌNH HÒA
 • Công ty SAMCO
 • Công ty Ôtô TRƯỜNG LONG
 • Cong ty cơ khí Duy Khanh
 • Công ty SHIPYARD SG
Thống kê truy cập
Trực tuyến 2645 Số lượt truy cập 9955494
Thông tin, thông báo

Kế hoạch tổ chức văn nghệ chào mừng 30-4 và 1-5

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 9
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CĐ NGHỀ
KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ TP. HCM

Số: 01/KH-CĐCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 9, ngày 25 tháng 03 năm 2013

KẾ HOẠCH

(V/v: Tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng Lễ 30-4 và 01-05)

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế lao động 01/05. Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ TPHCM phối hợp với phòng Công tác HSSV – các phòng/ khoa/Bộ môn lên kế hoạch tổ chức các Hội thi, cụ thể như sau:

XEM CHI TIẾT (FILE PDF)

Ngày 28 tháng 03 năm 2013
Hiệu trưởng duyệt


ĐÃ KÝ
Chủ tịch công đoàn


Nguyễn Thị Kim Tuyết
Người lập kế hoạch


Ngô Thị Hồng
Print Email
123 Next  Last