Nội dung chính Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018, 20:38 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,081,117
Học sinh, sinh viên

Kế hoạch tổ chức Hội thi báo tường chào mừng ngày 20-11

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
BCH TP. HỒ CHÍ MINH - QUẬN 9
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM 
Số: 08- KH/ĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

 TỔ CHỨC HỘI THI BÁO TƯỜNG  KỶ NIỆM 32 NĂM

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2014)

 

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2014). Đoàn Thanh Niên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Tp.HCM lên kế hoạch tổ chức hội thi Viết báo tường chủ đề “Tri ân thầy cô” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho Đoàn viên - Thanh niên trong trường.

- Thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia dự thi và cổ vũ cho hội thi.

2. Yêu cầu

- BCH Đoàn khoa tuyên truyền, phối hợp thực hiện tốt kế hoạch.

- Các chi đoàn nghiêm túc thực hiện, triển khai kế hoạch đến từng Đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn.

II.  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Tất cả HS, SV trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Tp.HCM.

III.  NỘI DUNG - HÌNH THỨC - ĐĂNG KÝ

1. Nội dung

- Mỗi Chi Đoàn đăng ký tham dự một bài báo tường.

- Nội dung bài viết xoay quanh chủ đề Tri ân thầy cô giáo, các vấn đề liên quan đến mái trường, Thầy/Cô, Học sinh, sinh viên, bạn bè, phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, phong trào sinh viên tình nguyện, có hình ảnh minh họa kèm theo.

2. Hình thức

- Bài viết được trình bày trên khổ giấy A0.

3. Đăng ký tham dự

- Các chi đoàn liên hệ văn phòng đoàn trường để nhận mẫu đăng ký tham dự của chi đoàn mình, BTC sẽ hỗ trợ Giấy A0, Bút vẽ cho chi đoàn tham dự viết bài. Ban tổ chức chỉ ưu tiên nhận đăng ký, hỗ trợ dành cho 20 chi đoàn liên hệ sớm nhất.

- Các chi đoàn đăng ký tham dự cam kết thực hiện đúng thời gian mà hội thi quy định.

IV.   BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1.   Thành lập Ban Tổ Chức

1. Đ/c Nguyễn Văn Hưng Bí thư ĐTN Trưởng ban
2. Đ/c Đỗ Trung Trực P. bí thư ĐTN Phó ban TT
3. Đ/c Lê Dương Trung Dũng P. bí thư ĐTN Phó ban
4. Đ/c Nguyễn Khải Hoàng UVBCH Thành viên
5. Đ/c Nguyễn Ngọc Ngữ TNXK Thành viên
6. Đ/c Trần Thị Lý TNXK Thành viên
7. Đ/c Trần Thị Nhung TNXK Thành viên

2. Thành Ban giám khảo

1. Thầy Phạm Quang Bình  Đảng UV, PT.khối vận Trưởng ban
2. Cô Nguyễn Thị Kim Tuyết Chủ tịch C. Đoàn Phó ban
3. Thầy Nguyễn Văn Hưng Bí thư ĐTN  Thành viên

V.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1.  Thời gian:

Thời gian nhận đăng ký bắt đầu vào lúc 8h30’ ngày 03 tháng 11 năm 2014 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2014.

Thời gian chấm bài vào ngày 17-19/11/2014

Công bố kết quả và trao giải vào ngày 20/11/2014.

2.  Địa điểm:

Nhận đăng ký và nộp bài tại văn phòng Đoàn Thanh Niên (P.113)

VI.   CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- Một giải nhất  600,000đ

- Một giải nhì  500,000đ

- Một giải ba 400,000đ

- Bốn giải khuyến khích   300,000đ

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi Viết báo tường chủ đề “Tri ân thầy cô” kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2014).  Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm từ các Phòng; Khoa; bộ môn; Giáo viên; Cán bộ CNVC và HS, SV trong toàn trường.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

Nguyễn Văn Hưng

TM. ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Nguyễn Thị Hằng

Nơi nhận:

-  Quận Đoàn 9 (để báo cáo);
-  Đảng ủy, BGH (để báo cáo);
- Các khoa (để được hỗ trợ);
-  Các chi đoàn, BTC (để thực hiện);
-  Lưu VP.

 

>> Xem Kế hoạch tổ chức Hội thi báo tường chào mừng ngày 20-11 bằng file PDF

Print Email
123 Next  Last