Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 15:59 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,099,712
Thông tin, thông báo

Kế hoạch hội nghị quán triệt thực hiện chỉ đạo 05-CT/TW của Bộ chính trị và Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

 

 

 

Kế hoạch hội nghị

Mẫu bảng đăng ký:

  1. Mẫu bảng đăng ký  dành cho cán bộ chủ chốt là Đảng viên.
  2. Mẫu bảng đăng ký dành cho cán bộ chủ chốt không là đảng viên.
  3. Mẫu bảng đăng ký dành cho Đảng viên.
  4. Mẫu bảng đăng ký dành cho viên chức không là Đảng viên. 

Tài liệu học tập

 

 

Print Email
123 Next  Last