Nội dung chính Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018, 20:40 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,081,158
Giáo dục, đào tạo

Họp triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Triển khai kế hoạch chung của các phòng Đào tạo, Công tác Học sinh sinh viên, Trung tâm Tuyển sinh, Phòng Thực tập sản xuất và Dịch vụ nhằm đánh giá những hoạt động đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm cũng như đề ra những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016, ngày 23 tháng 07 năm 2016, buổi Họp triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 đã được tổ chức. Thành phần tham gia: đại diện Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Phòng Thực tập Sản xuất Dịch vụ, Trung tâm tuyển sinh.

Trong buổi họp, các công việc chính trong 6 tháng của các bộ phận liên quan đã được trình bày báo cáo và đồng thời các thành viên cũng tích cực tham gia thảo luận đề ra những nội dung công việc cần thực hiện trong 6 tháng tới để hướng đến hoàn thiện công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc nhằm thực hiện tốt việc thực hiện Đề án Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường theo quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Những nội dung báo cáo và thảo luận chính gồm: thực hiện đào tạo ngắn hạn, quản lý học sinh sinh viên, định hướng phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh sinh viên, đào tạo huấn luyện An toàn lao động- các lớp liên thông, Chính sách Nhà nước dành cho học sinh sinh viên trường nghề, Đánh giá hoạt động công tác quan hệ doanh nghiệp, công tác tuyển sinh; Những thuận lợi và khó khăn khi tuyển sinh trực tuyến…

Buổi họp đã diễn ra trong không khí cởi mở thẳng thắn và được Hiệu trưởng trường đánh giá tích cực với những nội dung thông tin quan trọng, thực tiễn gắn liền với công việc chuyên môn của các bộ phận. Trong buổi họp, Hiệu trưởng cũng đã chỉ đạo các bộ phận tích cực hơn nữa trong việc thực hiện các nội dung và giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện tốt việc thực hiện Đề án Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường theo quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của buổi họp. 

 

Print Email
123 Next  Last