Nội dung chính Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018, 20:25 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,080,976
Học sinh, sinh viên

Danh Sách Học Sinh Đi Lao Động Hàn Quốc Đóng Góp Ủng Hộ Làm Bảng Tin

Trong thời gian vừa qua, những cựu học sinh, sinh viên của nhà trường đang làm việc tại Hàn Quốc đã tích cực tham gia kêu gọi xây dựng bảng tin trường. Để ghi nhận những đóng góp của cựu học sinh, sinh viên trên, Nhà trường đã có giấy chứng nhận về việc đóng góp xây dựng bảng tin trường cho những cựu sinh viên này.

DANH SÁCH HỌC SINH  ĐI LAO ĐỘNG HÀN QUỐC

ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ LÀM BẢNG TIN

TT
HỌ TÊN
LỚP
SỐ TIỀN
ĐÓNG GÓP
GHI CHÚ
1
Nguyễn Tiến Hoàng
ĐDD 22
100 USD
 
2
Phạm Văn Tư
Tiện 20
100 USD
 
3
Trương Văn Thắng
Đồ họa 20
100 USD
 
4
Trịnh Hồ Phước Duy
ĐCN 21/4
100 USD
 
5
Trần Thị Thanh Nhàn
ĐTCN 19/1
100 USD
 
6
Nguyễn Văn Công
Tiện 21/4
100 USD
 
7
Phạm Quang Hải
TC 15C
100 USD
 
8
Phạm Thanh Tú
ĐCN 19/3
100 USD
 
9
Nguyễn Văn Thắng
ĐCN 20/3
100 USD
 
10
Nguyễn Hải Thành
ĐCN 20/3
100 USD
 
11
Phạm Quang Trung
ĐCN 19/3
100.000 Won
 
12
Phạm Hữu Khánh
Tiện 20
100.000 Won
 
13
Nguyễn Thái Sơn
Đồ họa 20
100.000 Won
 
14
Đặng Quốc Dũng
ô tô 19
100.000 Won
 
15
Phạm Trường Đức
ĐCN 19/2
100.000 Won
 
16
Đinh Kim Hỏa
ĐCN 19/3
100.000 Won
 
17
Nguyễn Trần Hậu Tuyến
Tiện 21/4
100.000 Won
 
18
Đoàn Mạnh Tiến
ĐCN 20/3
100 USD
 
19
Phạm Thị Quỳnh
Đồ họa 22
100 USD
 
20
Nguyễn Văn Thịnh
ĐCN 19/2
100 USD
 
21
Trần Văn Sáu
Tiện 20
100 USD
 
Print Email