(09/06/2018)

"Học sinh sinh viên Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II luôn giữ vững lập trường, tránh mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt"

15h ngày 08/06/2018 Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II tổ chức sinh hoạt, giáo dục Học sinh sinh viên về các vấn đề liên quan đến Quy chế của nhà trường.

Tiến sĩ Bùi Văn Hưng_Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đến dự và có bài phát biểu quán triệt toàn thể HSSV về lập trường tư tưởng của các em. Trong bài phát biểu nhấn mạnh "Học sinh sinh viên Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II luôn giữ vững lập trường, tránh mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt"