(23/05/2019)

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II tổng kết các lớp kỹ năng hướng nghiệp tại trường THCS Linh Trung