(02/05/2019)

Khai Giảng lớp bồi dưỡng Nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng người học, giảm tỷ lệ bỏ học tại các cơ sở GDNN tại tỉnh Phú Yên

Ngày 2/5/2019 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II  tổ chức lễ Khai Giảng lớp bồi dưỡng Nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng người học, giảm tỷ lệ bỏ học tại các cơ sở GDNN tại tỉnh Phú Yên.

Một số hình ảnh buổi lễ